Ochrana oznamovatelů v rámci skupiny PORTIN

Společnost PORTIN one, s.r.o. IČ: 11999896, sídlem Myslíkova 174/23, 110 00 Praha 1 dále jen „společnost“) je součástí skupiny PORTIN, kterou tvoří tyto společnosti:

  • PORTIN one, s.r.o. – IČO: 11999896
  • PORTIN invest, s.r.o. – IČO: 11956054
  • PORTIN Nad Cihelnou, s.r.o. – IČO: 19693931
  • OC Leopoldova, s.r.o., IČO: 04651405
  • RP Doksy, s.r.o., IČO: 10995641
  • RP Kunratice, s.r.o., IČO: 06681875
  • RP Pražská, s.r.o., IČO: 06996728
  • RP Třeboň, s.r.o., IČO: 09742492
  • RP Hlinsko, s.r.o., IČO: 09742808
  • RP Peroutkova, s.r.o., IČO: 06996043
  • RP Jinočany, s.r.o., IČO: 07959940
  • RP Tuchoměřice, s.r.o. IČO 10995633
  • RP Hodějovice, s.r.o., IČO: 07962614
  • RP Lamač SK, s.r.o. – IČO 09119825
  • RP Jičín, s.r.o. – IČO 09490001
  • RP Lišov, s.r.o. – IČO 09490019
  • RP Lipence, s.r.o. – IČO 09490035
  • RP Příbram, s.r.o. – IČO 09490027
  • RP Dolní Břežany, s.r.o., IČO: 09510010
  • RP Kozomín, s.r.o., IČO: 09743464
  • RP Polička, s.r.o. – IČO: 10681744
  • RP Třemošná, s.r.o. - IČO: 10995668
  • RP Žatec, a.s. - IČO: 08625344
  • RP Studentská, s.r.o. – IČO: 09119663
  • RP Zálabí, s.r.o. – IČO: 10995650
  • RP Pečky, s.r.o. – IČO: 14298414
  • RP Vimperk, s.r.o. – IČO: 17270235
  • RP Králův Dvůr, s.r.o. – IČO: 17238692
  • RP Křemže, s.r.o. – IČO: 17238706
  • RP Hradecká, s.r.o. – IČO: 17413974
  • RP Neratovice, s.r.o. – IČO: 17389461
  • RP Sebranice, s.r.o. – IČO: 19280327
  • RP Bitozeves, s.r.o. – IČO: 19435347
  • RP Roudné, s.r.o. – IČO: 19435355
  • RP Podbořany, s.r.o. – IČO: 19435363
  • RP Velvary, s.r.o. – IČO: 19435371
  • RP Slušovice, s.r.o. – IČO: 19761007
  • RP Miroslav, s.r.o. – IČO: 14298503
  • EK construction Kozomín s.r.o. – IČO: 19280335
  • WELKIN white s.r.o. – IČO: 17288819
  • WELKIN blue s.r.o. – IČO: 17288797
  • WELKIN development s.r.o. – IČO: 19454422

(dále jen „skupina PORTIN“)

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), můžete činit v případě, že jste se o jednání ve skupině PORTIN, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro skupinu PORTIN a/nebo subjekt ve skupině PORTIN. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi společností, skupinou PORTIN a jejím dodavatelem.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci společnosti je v souladu se Zákonem pověřen Ing. Ondřej Farka (dále též „příslušná osoba“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v společnosti (osoby z podnikatelské skupiny) lze v souladu se Zákonem podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  e-mail: ochranaoznamovatelu@portin.cz
 • Písemně
  dopisem s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:

PORTIN one, s.r.o.
Myslíkova 174/23
Nové Město, 110 00 Praha 1

 • Telefonicky
  tel.: +420 730 899 355

Telefonní hovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí společnost výstižný zápis z hovoru. V takovém případě dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. V době nepřítomnosti příslušné osoby můžete na uvedeném čísle zanechat vzkaz v hlasové schránce.

 • Osobně
 • Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 730 899 355 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@portin.cz   
  Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, zajistí společnost pořízení výstižného zápisu ze schůzky.

V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Oznámení můžete učinit i anonymně, nicméně v takovém případě se na oznámení nevztahují povinnosti společnosti stanovené Zákonem.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Bude-li společnost znát totožnost oznamovatele (kontaktní údaje), vyrozumí jej o opatřeních přijatých společností v návaznosti na přijaté oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě bude oznamovatel písemně vyrozuměn o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. Pokud nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo bude zjištěno, že se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, bude společnost oznamovatele o výsledcích šetření taktéž informovat.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona.

Instituce pro alternativní podání oznámení

K podání oznámení můžete využít i externí oznamovací kanál, zřízený Ministerstvem spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Praze dne 8.8.2023                                                                           skupina PORTIN